Autism Books - in Polish


Joanny Kruk-Lasockiej.
Z problematyki autyzmu (Wroclaw: Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego, 1994). 109 pages. ISBN: 8322910460 . [autism,se,polish]

www.autism-resources.com