Joanny Kruk-Lasockiej - Nonfiction

Autism Books


Joanny Kruk-Lasockiej.
Z problematyki autyzmu (Wroclaw: Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego, 1994). 109 pages. ISBN: 8322910460 . [autism,se,polish]

Autism non-fiction books by Joanny Kruk-Lasockiej.


www.autism-resources.com